www.5ci.net

online.5ci.lt

www.news.lt

www.press.lt

www.banner.lt

www.search.lt

Kiti 5C projektai

  

  Į pradžią

Išplėsta paieška

Interneto kameros

Apie projektą

Pokalbiai

Demo

Mano Mediasearch

  Šiandien 2018 10 21

  

LTRUEN

  Atsakomybės ribojimas

 

Sistema „MediaDB“ saugo multimedijos archyve duomenis (grafikos, vaizdo, garso, dokumentų, programų, pristatymų ir kt. failus; jų aprašymus) ir jos pagrindu realizuoti interneto (intraneto) tinklapiai (media.search.lt, media.search.lt/upload/; www.albumas.lt; wap.albumas.lt; sistemos moduliai, naudojami informacijai pateikti kitose interneto svetainėse) pateikia juos vartotojui patogiu pavidalu. Registruoti sistemos dalyviai įsipareigoja savarankiškai susipažinti su taisyklėmis ir jų pakeitimais sistemos tinklapyje, o interneto vartotojai su pateikiamos medžiagos panaudojimo apribojimais bei jų laikytis. Registruoti sistemos dalyviai ir interneto vartotojai informaciją tiekia ir naudoja pagal savo pačių nuožiūrą, prisiima visą riziką, susijusią su sistemos teikiamų paslaugų naudojimu ir patys atsako už žalą, padarytą savo sveikatai ar materialinei gerovei.

„MediaDB“ sistema teikia mokamas ir nemokamas paslaugas, kurių sąlygos nustatomos vartotojo ir sistemos savininko (UAB „Penki kontinentai“) bendru susitarimu. Administracija turi lemiamą balsą visuose ginčuose su nemokamų paslaugų vartotojais, remdamiesi principu „kaip yra“ (angl. „as is“). Nepatenkintas dalyvis bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis sistema.

Sistema „MediaDB“ netoleruoja, nesaugo ir nepublikuoja informacijos multimedijos archyve ir jos pagrindu realizuotuose tinklapių dalyse, kuri:

- pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus;
- aiškiai yra nenaudinga, neturi vertės arba klaidina interneto vartotojus;
- yra pornografinio, smurtinio ir kito panašaus turinio prieštaraujanti etikai ir moralei.

Įtarusi pažeidimą, sistemos administracija pasilieka teisę taikyti sankcijas, adekvačias pažeidimo rimtumui: nuo įspėjimo iki dalyvio informacijos bei narystės blokavimo ar visiško pašalinimo.

Mūsų kompanijos politika yra gerbti trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises, įskaitant, bet neapsiribojant, autoriaus teisėmis, pramoninės nuosavybės teisėmis, patento teisėmis. Todėl asmuo, siųsdamas informaciją į sistemos „MediaDB“ archyvą, patvirtina ir garantuoja, kad jis yra tos informacijos ar multimedijos objekto autorius arba įgaliotas ją platinti bei naudoti, jog medžiaga niekaip nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų jokių intelektinės nuosavybės teisių ar teisėtų interesų. Jeigu prie sistemos pateikiamų duomenų nenurodyta kitaip, visos informacijos autoriaus išimtinės teisės priklauso kompanijai UAB „Penki kontinentai“. Be savininko sutikimo yra draudžiama atgaminti, adaptuoti, kitaip perdirbti ar panaudoti išteklius ar jo dalis ir bet kokią jame pateikiamą informaciją bet kokia forma ir būdu, versti į kitą kalbą ir atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais galėtų būti pažeistos išimtinės autoriaus teisės. Išimtines autoriaus teises saugo Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti taikytini teisės aktai.

Sistemos administracija neatsako už sistemos dalyvių publikuojamą informacijos turinį, jos netikslumus bei panaudojimą; nuorodas į interneto svetaines ir jų tematiką. Taip pat neatsako už serviso sutrikimus, kuriuos gali sukelti kompiuterinių tinklų gedimai, interneto paslaugų teikėjų, vyriausybės veiksmai, gamtos stichijos sukelti padariniai (force majeure) arba kitokios priežastys, todėl negali garantuoti nenutrūkstamo informacijos pateikimo, nuolatinio servisų ir pagalbinės informacijos prieinamumo.

„MediaDB“ savininkai pasilieka teisę keisti sistemos taisykles, paslaugos teikimo sąlygas, paslaugos turinį bei pasiūlymų sandarą.

 

© 2001-2018 UAB „Penki kontinentai“, Vilnius, Lietuva. Visos teisės saugomos. media@5ci.lt.

 Medžiaga, kurią galite matyti per media.search.lt, priklauso šios medžiagos savininkams. Atsakomybės ribojimas.

Į viršų